NUPPNUP1NUP2NUP3NUP4NUP5NUP6

Bir zincirin ancak en zayıf halkası kadar güçlü olduğunu unutmayın.

Projelerde çeşitli alanlar vardır ve hepsinin dikkate alınması gerekir; projenin bütüncül bir perspektifine sahip olmalıyız. Görünüşte önemli bir alana (ör. Zaman) dikkat etmek yeterli değildir, çünkü tüm alanlar etkileşimde bulunur ve hepsi yeterli ilgi görmedikçe düzgün çalışmazlar.

Örnek: Her şey terminle ilgili!

Olimpiyat Oyunları için bir şeyler inşa ettiğinizi varsayalım. Zaman yönetimini çok önemli kılan, çok ciddi bir teslim tarihine sahiptir. Peki bu doğru mu? Ya kalite tekrar çalışmayı gerektirecek kadar düşükse. Bu, zamanı etkileyecektir, bu da zamanı ve kalite anlamına gelir. Projenin orjinal tanımında listelenmiş süslü bir bahçeniz olabilir ama bilirsiniz ki, eğer yeterli zaman yoksa, -bu olasılığı zamanında düşündüğünüz ve hazırladığınız sürece-, onu atlayıp sadece çim ile örtebilirsiniz. Bu nedenle kapsam yönetimi de önemlidir. Bu durumda, dikkatimizin merkezinde kapsam, zaman ve kalite alanlarına sahip oluruz.

Başkan Kennedy’nin NASA’da bir kapıcıyla tanıştığı ve ona ne yaptığını sorduğu ve kapıcının ise ona “Bir adamı aya götürmesine yardım ediyorum” diye yanıtladığı o ünlü örneği duydunuz mu? Projede bu tür insanların olması son teslim tarihini tuturmanıza yardımcı olmaz mı?

Proje devam ederken, projedeki her bir alanın zaman yönetimine katkıda bulunduğunu ve tüm alanları dikkate almadığınız sürece, kabul edilebilir bir kesinlik düzeyiyle son teslim tarihini karşılayamayacağınızı fark edersiniz.

Örnek: Cımbızlayarak toplama

İnsanlar çeşitli yöntemlerle karşı karşıya kaldıklarında, bazen cımbızlayarak toplamaya başlarlar ve farklı sistemlerden ilginç görünen her şeyin bir karışımını oluştururlar. Bu genellikle işe yaramaz çünkü öğeler tek başlarına çalışmazlar ve birbirleriyle uyumlu olmaları gerekir. Bir sisteme yapılacak herhangi bir ekleme veya değişiklik bütüncül bir bakış açısıyla yapılmalıdır.

Bu nedenle bazen farklı yöntemlerde çelişkili unsurlar görüyoruz; bazı şeyler bir sistemde iyi çalışır ve tersi de başka bir sistemde iyi çalışır. Bir unsur tek başına doğru ya da yanlış değildir.

En güvenli yaklaşım, proje için bir metodoloji seçmek, onu uyarlamak ve ardından tüm sistemin tutarlılığını göz önünde bulundurarak dikkatlice yeni unsurları eklemektir.

Örnek: Süreç karşıtı yaklaşım

Çevik yöntemlerin yaptığı en iyi şeylerden biri dikkatleri insana çekmektir. Çevik Manifesto, süreçlere ve araçlara kıyasla bireylere ve etkileşimlere daha fazla değer verir, ancak bu adil bir karşılaştırma olmayabilir. Hemen hemen tüm yöntemler, insanın önemli olduğunu söyler. Çevik yöntemlerle gerçek fark, bunun basit bir öneriden ziyade süreçlerinin yerleşik bir parçası olmasıdır. Yani, insani yön ve süreçler arasındaki bir rekabetle değil, daha çok insani yönlerinin sistemde görülme şekli ile ilgilidir.

Hiç şüphe yok ki, bazı insanlar daha sofistike süreçlerle insani yönleri değiştirmeye çalışıyor, ama bu sadece yanlış bir kullanım. Bunun tersi bile var: Süreçleri insan yönleriyle değiştirmeye çalışan insanlar, ki bu da pek işe yaramıyor.

Örnek: Bunlar ihtiyacınız olan tüm alanlardır.

Alanları düşünürken hiçbirini kaçırmamaya dikkat etmelisiniz. Peki, nedir bunlar? Temel kaynakları kontrol ederseniz, farklı cevaplar alırsınız; ve yine de hiçbiri tek başına doğru değildir.

PRINCE2® temaları alanlarıdır, ancak bunlar yalnızca metodolojide anahtar rol oynayan alanlardır. Diğer alanlar yalnızca ima edilmektedir.

PMBOK® Kılavuzu bir metodoloji değildir ve alanları on bilgi alanıyla çok daha iyi formüle edebilir. Ancak bunlar, tarafsız bir perspektif yerine PMBOK® Kılavuzunun proje perspektifine dayalı olarak tüm alanların yorumlarıdır (mutlaka tarafsız bir perspektif olduğu anlamına gelmez). Örneğin, insani yönler PMBOK® Kılavuzunda çok fazla ilgi görmez.

Alanlar hakkında iyi bir bilgi kaynağı ICB’dir. Ancak alanlarla ilgili değil, projede gerekli olan yetkinliklerle ilgilidir. Alanlarla bire bir ilişkisi yoktur, ancak onları tanımlamada çok yardımcı olur.

NUPP’de bir alan listesi yoktur, çünkü öncelikle bir sistemden ziyade bir meta-sistemdir ve ayrıca alanların sınıflandırılması projenin türüne ve ortamına bağlıdır; Örneğin, rutin bir inşaat projesi, yaratıcı bir araştırma projesinden farklı bir bakış açısına ihtiyaç duyabilir.


Çeviren: Ünsal Atasoy


▼ PDF