NUPPNUP1NUP2NUP3NUP4NUP5NUP6

Sonuçları ve gerçekleri bağlılıklara tercih edin

Hepimizin gruplara ait olma konusunda doğal bir eğilimi vardır. Bu eğilim genellikle temel biçiminin ötesine geçer, güçlü bağlantılar yaratır ve sorunlara neden olur. İlişkilerden dolayı kazandığımızdan çok daha fazlasını kaybederiz. Kimliğimizi ve tercihlerimizi belirli gruplarla sınırlamazsak daha profesyonel ve etkili uzmanlar haline gelebiliriz.

Örnek: Çevik ve Şelale

Tahmine dayalı yaklaşımları kullanmanın norm olduğu bir zamanda, BT geliştirmede adaptif geliştirme yaklaşımlarını deneyecek kadar cesur olan, oldukça hevesli bir grup insan bir araya geldi ve yaklaşımlarını “Çevik” olarak adlandırdı. Seçenekleri, gerekli görünenlerle sınırlamamak için bu harika bir girişimdi. Çevik topluluğunda hala çok hevesli ve sonuç odaklı insan var, ancak maalesef bu toplulukta Çevik’i bir tarikata dönüştüren ve tüm dışarıdakileri düşman olarak gören bazı insanlar da var. Bu, aşağıdakiler dahil olmak üzere, birçok şekilde soruna neden olur:

Bu sorun, tamamen ortadan kaldırılmasa bile, üyeler içeren bir topluluktan ziyade geliştirme yaklaşımını kast eden bir etiket olarak “Çevik” kullanılarak; ve Çevik’i kimliklerinden ziyade basitçe etkinleştirici bir altın bilezik olarak gören, kendilerini yaratıcı, problem çözücü ve lider olarak gören insanlara sahip olarak önemli ölçüde azaltılabilir.

Gerçek profesyoneller için Çevik-Şelale savaşı yoktur.

Örnek: PRINCE2® ve PMBOK® Kılavuzu

Proje yönetim topluluğunda, kendilerini PRINCE2® veya PMBOK® Guide (genellikle coğrafi konumları nedeniyle) ile ilişkilendiren ve diğerine aşina olmayan birçok profesyonel vardır. Hepimizin belirli kaynaklara yönelik tercihleri olabilir, fakat kimliğimiz olarak değil. Daha da önemlisi, bakış açımızı ve seçeneklerimizi genişletmek için hepsine alışmalıyız.

Gerçek profesyonel, tüm fikirlere açıktır, fikirleri arar, hakkında bilgi edinir ve herhangi bir bağlılık olmaksızın gerektiği gibi ve gerektiğinde kullanırlar.

Örnek: Sürekli öğrenme

İlişkiler, oluşturdukları aidiyet duygusuyla kişiyi tatmin eder, ancak öğrenmeye zorlamaz ve hatta bazen kaybetme korkusuyla öğrenmekten vazgeçirir. Özgür bir kişi, bağları olmayan bir uzman, olduğunuzda boşluğu öğrenmeyle: yani sürekli öğrenmeyle doldurmanız gerekir.

Bugün inandığımız şey gerçek değil, sadece şu ana kadarki en iyi anlayışımız ve ilerledikçe iyileştirilmesi gerekiyor. Birinin fikirleri birkaç yıl öncekiyle tamamen aynıysa, yanlış bir şeyler vardır. Bu, NUPP için bile geçerlidir: Birkaç yıl sonra geri gelirseniz ve aynı şeyi görürseniz, şüphelenmelisiniz.

Örnek: Açıklık

Birine itiraz ederken, itirazınızda kişiye değil fikre itirazı amaçladığınızdan emin olun. Bu, birçok gerilimi önlemeye yardımcı olur. Benzer şekilde, birisi size yada sizin hakkında itiraz ettiğinde, bunu size karşı bir savaş olarak yorumlamaya çalışmayın, daha çok fikirleriniz üzerine bir tartışma yapın ve ona açık olun. Cevap vermek için dinlemeyin, anlamak için dinleyin; ve fikri/konuyu geliştirmek için diğer kişiyle birlikte çalışın.

Bazı insanlar kasıtlı olarak fikir yerine sizi hedef alabilir, bu durumda, devam etmeden önce sizin yerinize fikre odaklanmalarına yardım etmeli ve konuşma boyunca bu şekilde tutmaya çalışmalısınız.


Çeviren: Ünsal Atasoy


▼ PDF