NUPPNUP1NUP2NUP3NUP4NUP5NUP6

Mos harroni se një zinxhir është po aq i fortë sa hallka e tij më e dobët

Ka fusha të ndryshme në projekte dhe të gjitha kanë nevojë për vëmendje; ne duhet të kemi një perspektivë holistike të projektit. Nuk mjafton t’i kushtosh vëmendje vetem nje fushe në dukje e rëndësishëm (p.sh., kohës), sepse të gjitha fushat ndërveprojnë dhe ato nuk funksionojnë siç duhet nëse të gjithë nuk marrin vëmendjen e duhur.

Shembull: Gjithçka ka të bëjë me afatin!

Le të themi se po ndërtoni diçka për Lojërat Olimpike. Ka një afat shumë serioz, gjë që e bën shumë të rëndësishëm menaxhimin e kohës. A është e drejtë, megjithatë? Po sikur cilësia të jetë aq e ulët sa të kërkojë përsëritjen e punës pas një kohe. Kjo do të ndikonte në kohë dhe cilesi. Ju mund të keni një kopsht të zbukuruar të listuar në përkufizimin origjinal të projektit, por ju e dini se nëse nuk ka kohë të mjaftueshme, mund ta anashkaloni dhe thjesht ta mbuloni me bar, për sa kohë që e keni shqyrtuar këtë si mundësi në kohë dhe jeni përgatitur për atë.

Pra, menaxhimi i fushëveprimit është gjithashtu i rëndësishëm. Tani ne kemi fushëveprimin, kohën dhe fushat e cilësisë në qendër të vëmendjes sonë.

A keni dëgjuar për atë shembullin e famshëm ku presidenti Kenedi takon një pastrues në NASA dhe e pyet atë se çfarë bën, dhe ai përgjigjet: “Unë po ndihmoj për të vendosur një njeri në hënë”? A nuk ndihmon të kesh njerëz të tillë në projekt në përmbushjen e afatit?

Ndërsa vazhdoni, vini re se çdo pjese e vetme në projekt kontribuon në menaxhimin e kohës dhe nuk mund ta përmbushni afatin me një nivel të pranueshëm sigurie nëse nuk i kushtoni vëmendje të gjitha pjeseve perberse.

Shembull: Selektimi

Kur njerëzit përballen me metoda të ndryshme, ndonjëherë ata fillojnë të bejne seleksionime dhe krijojnë një përzierje të gjithçkaje që duket interesante nga sisteme të ndryshme. Kjo zakonisht nuk funksionon, sepse elementët nuk funksionojnë të izoluar dhe duhet të jenë të pajtueshëm me njëri-tjetrin. Çdo shtesë ose ndryshim në një sistem duhet të bëhet nga një këndvështrim holistik.

Kjo është arsyeja pse ne ndonjëherë shohim elemente kontradiktore në metoda të ndryshme; diçka funksionon mirë në një sistem, dhe e kundërta e saj funksionon mirë në një sistem tjetër. Ky element nuk është i drejtë apo i gabuar në vetvete.

Qasja më e sigurt është të zgjidhni një metodologji për projektin, ta përshtatni atë dhe më pas t’i shtoni me kujdes elementë të rinj duke marrë parasysh konsistencën e të gjithë sistemit.

Shembull: Qasja kundër procesit

Një nga gjërat më të mira që kanë bërë metodat “Agile” është tërheqja e vëmendjes ndaj aspekteve njerëzore. Manifesti Agile u jep më shumë vlerë individëve dhe ndërveprimeve në krahasim me proceset dhe mjetet, megjithëse ky mund të mos jetë një krahasim i drejtë. Pothuajse të gjitha metodat thonë se aspektet njerëzore janë të rëndësishme, dhe ndryshimi i vërtetë me metodat Agile është se aspektet njerëzore janë një pjesë e ngulitur e proceseve të tyre, dhe jo një sugjerim i thjeshtë.

Pra, nuk bëhet fjalë për një konkurrencë midis aspekteve dhe proceseve njerëzore, por për mënyrën se si aspektet njerëzore shihen në sistem.

Nuk ka dyshim se disa njerëz përpiqen të zëvendësojnë aspektet njerëzore duke pasur procese më të sofistikuara, por ky është vetëm një keqpërdorim. Ekziston edhe e kundërta: njerëzit që përpiqen të zëvendësojnë proceset.

Shembull: Këto janë të gjitha burimet kryesore që ju nevojiten

Kur mendoni për burimet kryesore duhet të keni kujdes që të mos humbisni asnjë prej tyre. Çfarë janë ata, megjithatë? Nëse kontrolloni burimet themelore, do të merrni përgjigje të ndryshme; e megjithatë, asnjëra prej tyre nuk është e gjithë e vërteta. Temat e PRINCE2® janë burime, por ato janë vetëm burimet që luajnë një rol kyç në metodologji. Burimet e tjera nënkuptohen .

Udhëzuesi PMBOK® nuk është një metodologji dhe mund ta formulojë atë shumë më mirë me dhjetë fushat e njohurive. Sidoqoftë, këto janë interpretime të të gjitha fushave të bazuara në këndvështrimin e udhëzuesit PMBOK® për projektin, në vend të një perspektive neutrale (jo se ekziston domosdoshmërisht një perspektivë neutrale). Për shembull, aspekteve njerëzore nuk u kushtohet shumë vëmendje në Udhëzuesin PMBOK®.

Një burim i mirë informacioni rreth burime kryesore është ICB. Megjithatë, nuk bëhet fjalë për burime, por për kompetencat që kërkohen në projekt. Nuk ka një marrëdhënie vetem per vetem me burimet, por ndihmon shumë në identifikimin e tyre.

Nuk ka asnjë listë të burimeve në NUPP, kryesisht sepse është një meta-sistem dhe jo një sistem, dhe gjithashtu sepse kategorizimi i burimeve varet nga lloji i projektit dhe mjedisi i tij; p.sh., një projekt rutinë ndërtimi mund të ketë nevojë për një këndvështrim të ndryshëm nga një projekt kërkimor krijues.


▼ PDF