Nearly Universal Principles of Projects

NUPP është një koleksion i parimeve pothuajse universale të projekteve: ato që do të bënim mirë t’i ndiqnim në të gjitha projektet, pavarësisht nga metodologjitë dhe qasjet që përdorim, për të maksimizuar suksesin tonë.

Secili prej burimeve dhe metodave të disponueshme për ekzekutimin e projekteve mbështetet në disa nga këto NUPP (parime pothuajse universale). Sidoqoftë, pikat e mëposhtme duhet të merren parasysh:

NUPP është i pajtueshëm me të gjitha metodat, sistemet, burimet dhe kornizat kryesore si PRINCE2®, PMBOK® Guide, P3.express, PM², DSDM®, XP dhe Scrum. Megjithatë, mund të mos jetë në përputhje me disa interpretime të këtyre sistemeve, dhe pikërisht këtu NUPP përpiqet të inkurajojë praktikuesit që të rishqyrtojnë interpretimet e tyre.

NUPP është një koleksion i NUP-ve të mëposhtëm:

Versioni 1.0, qershor 2019

discussion icon NUPP eshte i hapur per te gjithe dhe falas dhe eshte botuar nen nje license krijuese te perbashket .

discussion icon Përkthyer nga : Eldisa Cirogu, Reina Matraxhiu, Ejon Dervishi, Genard Mata.

discussion icon Versioni një faqesh i NUPP, i përshtatshem për tu printuar ose për ta krijuar në skedar PDF.