Nearly Universal Principles of Projects

“NUPP” je skraćenica od „Nearly Universal Principles of Projects“ tj. označava zbir “skoro univerzalnih principa projekata”: onih koje bi bilo dobro slediti u svim projektaim, bez obzira na metodologije i pristupe koje u njima upotrebljavamo, kako bi postigli maksimalni uspeh.

Svaki od raspoloživih resursa i metoda za sprovođenje projekata počiva na NEKIM od ovih “NUP”-ova (skoro univerzalnih principa). Ipak, sledeće stvari treba imati na umu:

“NUP”ovi su kompatibilni sa svim važnim metodima, sistemima, resursima i framework-ovima kao što su: PRINCE2®, PMBOK® Guide, P3.express, PM², DSDM®, XP, and Scrum. Doduše, može se desiti da nisu kompatibilni sa određenim interpretacijama ovih sistema, i upravo u tim slučajevima “NUP”ovi treba da ohrabre praktičare da preispitaju te interpretacije.

“NUPP” je zbir sledećih “NUP”ova:

discussion icon NUPP je open-source i objavljuje se besplatno pod Creative Commons license.

discussion icon Podeli svoje misljenje ili postavi pitanje na ovoj LinkedIn grupi.

discussion icon Napisao: Nader K. Rad

discussion icon Preveo: Vladimir Majstorovic

discussion icon Ovde možete naći jednostranu verziju NUPP, pogodnu za štampanje ili eksport u PDF.