NUPPNUP1NUP2NUP3NUP4NUP5NUP6

Pamiętaj, że łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo

W projektach są różne aspekty i wszystkie one wymagają uwagi; musimy mieć holistyczną perspektywę projektu. Zwracanie uwagi na jeden pozornie najważniejszy aspekt (np. czas) nie wystarczy, ponieważ wszystkie aspekty wchodzą w interakcje i mogą nie działać prawidłowo. Chyba że wszystkie otrzymają odpowiednią uwagę.

Przykład: Chodzi o termin!

Powiedzmy, że budujesz coś na Igrzyska Olimpijskie. Projekt ma bardzo sztywny termin, co sprawia, że zarządzanie czasem jest bardzo ważne. Czy to prawda? A co, jeśli jakość jest tak niska, że po pewnym czasie wymaga powtórzenia pracy. To miałoby wpływ na czas, więc to sprawia, że jest to czas i jakość. Możesz mieć fantazyjny ogród opisany w pierwotnej definicji projektu, ale wiesz, że jeśli nie ma wystarczająco dużo czasu, możesz go pominąć i po prostu przykryć trawą, o ile rozważyłeś tę możliwość na czas i przygotowałeś się na to. Dlatego ważne jest również zarządzanie zakresem. Teraz w centrum naszej uwagi znajduje się zakres, czas i domeny jakości.

Czy słyszałeś o tej słynnej sytuacji, w której prezydent Kennedy spotyka woźnego w NASA i pyta go, co robi, a on odpowiada: „Pomagam umieścić człowieka na Księżycu”? Czy tego typu osoby w projekcie nie pomagają dotrzymać terminu?

Idąc dalej, zauważasz, że każda domena w projekcie przyczynia się do zarządzania czasem i nie możesz dotrzymać terminu z akceptowalnym poziomem pewności, jeśli nie zwrócisz uwagi na wszystkie domeny.

Przykład: wybieranie wisienek

Kiedy ludzie mają do czynienia z różnymi metodami, czasami zaczynają wybierać wisienki i tworzą mieszankę wszystkiego, co wydaje się interesujące z różnych systemów. To zwykle nie działa, ponieważ elementy nie działają w izolacji i muszą być ze sobą kompatybilne. Wszelkie dodatki lub zmiany w systemie powinny być dokonywane z holistycznego punktu widzenia.

Dlatego czasami widzimy sprzeczne elementy w różnych metodach; coś działa dobrze w jednym systemie, a jego przeciwieństwo działa dobrze w innym. Ten element sam w sobie nie jest dobry lub zły.

Najbezpieczniejszym podejściem jest wybór metodyki dla projektu, dostosowanie jej, a następnie ostrożne dodawanie do niego nowych elementów, biorąc pod uwagę spójność całego systemu.

Przykład: podejście antyprocesowe

Jedną z ważnych rzeczy, jakie wprowadziły metody zwinne, jest zwrócenie uwagi na aspekty ludzkie. Manifest Agile nadaje większą wartość jednostkom i interakcjom w porównaniu z procesami i narzędziami, chociaż nie jest to być może najbardziej uczciwe zestawienie. Prawie wszystkie metody mówią, że aspekty ludzkie są ważne, a prawdziwa różnica w stosunku do metod Agile polega na tym, że aspekty ludzkie są częścią ich procesów, a nie prostą sugestią. Nie chodzi więc o rywalizację między ludzkimi aspektami i procesami, ale raczej o sposób, w jaki aspekty ludzkie są postrzegane w systemie.

Nie ma wątpliwości, że niektórzy ludzie próbują zastąpić ludzkie aspekty bardziej wyrafinowanymi procesami, ale to tylko nadużycie. Istnieje nawet coś odwrotnego: ludzie próbujący zastąpić procesy aspektami ludzkimi, co też nie działa dobrze.

Przykład: to są wszystkie domeny, które są niezbędne

Myśląc o domenach, należy uważać, aby nie pominąć żadnej z nich. Ale czym one są? Jeśli sprawdzisz w różnych źródłach, otrzymasz różne odpowiedzi; a jednak żadne z nich nie oferuje kompletnego obrazu.

Tematy PRINCE2® są domenami, ale to są tylko domeny które odgrywają kluczową rolę w tej metodyce. Pozostałe domeny są tylko dorozumiane.

Przewodnik PMBOK® Guide nie jest metodyką, jest to raczej kompendium, na które składa dziesięć obszarów wiedzy. Są to jednak interpretacje wszystkich dziedzin oparte na perspektywie PMBOK® Guide na projekt, a nie na perspektywie neutralnej (niekoniecznie istnieje coś takiego jak neutralna perspektywa). Na przykład w przewodniku PMBOK® Guide nie poświęca się wiele uwagi aspektom ludzkim.

Dobrym źródłem informacji o domenach jest ICB (IPMA). Nie chodzi jednak o domeny, ale o kompetencje, które są wymagane w projekcie. Nie ma relacji jeden do jednego z domenami, ale takie ramy bardzo pomagają w ich identyfikacji.

W NUPP nie ma listy domen, głównie dlatego, że jest to metasystem, a nie system, a także dlatego, że kategoryzacja domen zależy od typu projektu i jego środowiska; np. rutynowy projekt budowlany może wymagać innej perspektywy niż kreatywny projekt badawczy.


Przetłumaczone przez: Artur Kasza


▼ PDF