Nearly Universal Principles of Projects

Προτίμηση στα αποτελέσματα και στην αλήθεια παρά στις σχέσεις

Όλοι έχουμε μια φυσική τάση να ανήκουμε σε ομάδες, η οποία πολύ συχνά πάει πέρα από τα όρια, δημιουργεί δυνατές σχέσεις και προκαλεί προβλήματα. Χάνουμε πολύ περισσότερα απ’ ότι κερδίζουμε εξαιτίας των σχέσεων. Μπορούμε να γίνουμε περισσότερο επαγγελματίες και αποδοτικοί, εάν δεν περιορίσουμε την ταυτότητα μας και τις προτιμήσεις μας σε συγκεκριμένες ομάδες.

Παράδειγμα: Agile vs Waterfall

Μια ομάδα ανθρώπων, με ενθουσιασμό και ταυτόχρονα αρκετά τολμηροί ώστε να προσπαθήσουν να υιοθετήσουν προσαρμοστικές προσεγγίσεις στο IT development, τη στιγμή που η επικρατούσα τάση ήταν η χρήση προγνωστικών προσεγγίσεων, συγκεντρώθηκαν και δημιούργησαν το Agile πλαίσιο. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ξεκίνημα σε επιλογές χωρίς όρια, κάτι που άλλωστε φαινόταν απαραίτητο. Υπάρχουν ακόμη αρκετοί ενθουσιώδη και ταγμένοι στα αποτελέσματα στην Agile κοινότητα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι στη συγκεκριμένη κοινότητα που έχουν μετατρέψει το Agile σε «θρησκεία» και θεωρούν όλους τους υπόλοιπους ως εχθρούς. Το γεγονός αυτό προκαλεί πολλαπλά προβλήματα, μερικά από τα οποία είναι:

Το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να μειωθεί σημαντικά, αν όχι να μηδενιστεί, χρησιμοποιώντας όχι το “Agile” μόνο σαν ταμπέλα που αναφέρεται σε μια development προσέγγιση, αλλά σαν μια κοινότητα με μέλη και έχοντας ανθρώπους που θεωρούν τους εαυτούς τους δημιουργούς, επιλυτές προβλημάτων, και ηγέτες και έχουν το Agile σαν κάτι που έχουν μάθει και αφομοιώσει και όχι σαν την ταυτότητα τους.

Δεν υπάρχει πόλεμος Agile-Waterfall για ένα πραγματικό επαγγελματία.

Παράδειγμα: Prince2 vs PMBOK® Guide

Υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες που συνδέουν τον εαυτό τους είτε μόνο με το Prince2 είτε μόνο με το PMBOK® Guide (συνήθως εξαιτίας της γεωγραφικής περιοχής) και δεν είναι εξοικειωμένοι με το άλλο. Όλοι μπορεί να έχουμε προτιμήσεις σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες, αλλά δε θα πρέπει να προσδιορίζουν την ταυτότητα μας και το ποιο σημαντικό θα πρέπει να εξοικειώνουμε τους εαυτούς μας με όλες, έτσι ώστε να διευρύνουμε τις αντιλήψεις και τις επιλογές μας.

Ο σωστός επαγγελματίας είναι ανοικτός σε όλες τις ιδέες, ψάχνει για αυτές, τις μαθαίνει και τις χρησιμοποιεί όποτε χρειάζεται χωρίς διασυνδέσεις.

Παράδειγμα: Δια βίου μάθηση

Οι σχέσεις ικανοποιούν τα άτομα μέσω του συναισθήματος ότι ανήκουν κάπου και δεν τους ωθούν να μάθουν, ενώ κάποιες φορές τους αποθαρρύνουν από τη μάθηση με το φόβο ότι οι ομάδες θα τους χάσουν. Ένα ελεύθερο άτομο, ένας επαγγελματίας χωρίς σχέσεις, αναπληρώνει το κενό με τη μάθηση: με τη δια βίου μάθηση.

Αυτό που πιστεύουμε σήμερα, δεν είναι η αλήθεια. Είναι μόνο αυτό που αντιλαμβανόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα, το οποίο και θα πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς. Σε περίπτωση που οι ιδέες κάποιου είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που είχε πριν μερικά χρόνια, τότε κάτι είναι λάθος. Αυτή είναι και η περίπτωση για το NUPP: Εάν έρθεις μετά από κάποια χρόνια και δεις ακριβώς τα ίδια, τότε θα πρέπει να γίνεις καχύποπτος.

Παράδειγμα: Δεκτικότητα

Όταν αντιπαρατίθεσαι με κάποιον άλλον, τότε βεβαιώσου ότι η αντίθεση σου κατευθύνεται προς την ιδέα και όχι προς το συγκεκριμένο άτομο. Αυτό βοηθάει στο να αποτρέπονται πολλές εντάσεις. Από την άλλη όταν κάποιος άλλος αντιπαρατίθεται με εσένα τότε προσπάθησε να το δεις όχι σαν πόλεμο εναντίον σου, αλλά σαν μια συζήτηση πάνω στην ιδέα σου και προσπάθησε να μείνεις δεκτικός. Μην ακούς για να απαντάς, αλλά για να καταλαβαίνεις και να δουλεύεις με τον άλλον έτσι ώστε να βελτιώνεται η ιδέα.

Εντούτοις, κάποιοι μπορεί να στοχεύουν συνειδητά εσένα αντί για την ιδέα. Στην περίπτωση αυτή βοήθησε τους να επικεντρωθούν στην ιδέα αντί για εσένα πριν να προχωρήσουν και προσπάθησε να το διατηρήσεις αυτό καθ΄ όλη τη συζήτηση.

discussion icon Το NUPP είναι ανοιχτού κώδικα και δημοσιεύτηκε δωρεάν κάτω από μια Creative Commons άδεια

discussion icon Μοιράσου τη γνώμη σου ή κάνε ερωτήσεις σε αυτό το LinkedIn group.

discussion icon Γράφτηκε από Nader K. Rad

discussion icon Μεταφράστηκε από Theodoros Argyriou

discussion icon Εδώ μπορείτε να βρείτε την έκδοση μιας σελίδας του NUPP, κατάλληλη για εκτύπωση ή για εξαγωγή σε pdf αρχεία.