NUPPNUP1NUP2NUP3NUP4NUP5NUP6

Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki

Projektissa on useita eri aihealueita, ja ne kaikki vaativat huomiota; on oltava kokonaisvaltainen näkökulma hankkeeseen. Huomion kiinnittäminen näennäisesti tärkeälle aihealueelle (esim. aikataulu) ei riitä, koska projektin kaikki aihealueet ovat vuorovaikutuksessa, eivätkä onnistu kunnolla, elleivät ne kaikki saa riittävästi panostusta.

Esimerkki: Kyse on aikataulusta

Oletetaan, että rakennat jotain olympialaisia varten. Projektilla on erittäin tiukka aikataulu, mikä tekee ajanhallinnasta erittäin tärkeää. Onko tämä kuitenkaan oikein? Entä jos laatu on niin heikko, että työ pitää tehdä uudelleen jonkin ajan kuluttua. Tämä vaikuttaisi aikatauluun, joten laatu on aikaa ja laatua. Projektin alkuperäisessä määritelmässä saattaa olla listattuna puutarha, mutta jos aikaa ei ole tarpeeksi, puutarha voidaan jättää tekemättä ja tilalle voidaan laittaa nurmikko, kunhan tämä mahdollisuus on huomioitu ja siihen on varauduttu. Niinpä projektin laajuuden hallinta on myös tärkeää. Nyt huomiomme keskipisteenä ovat laajuus, aikataulu ja laatu.

Oletko kuullut siitä kuuluisasta esimerkistä, jossa presidentti Kennedy tapaa vahtimestarin NASA:ssa ja kysyy häneltä, mitä tämä tekee, ja hän vastaa: “Autan lähettämään miehen kuuhun”? Eikö tämäntyyppinen osallistuminen projektiin auta onnistumaan projektin aikataulun saavuttamisessa?

Kun jatketaan tätä ajattelua, huomataan että projektin jokainen aihealue vaikuttaa aikatauluun, eikä aikataulu onnistu hyväksyttävällä varmuudella, ellei huomioita kiinnitetä kaikkiin aihealueisiin.

Esimerkki: Kirsikanpoimintaa

Kun käytämme eri menetelmiä, usein alamme poimimaan kirsikoita ja luomme yhdistelmän kaikkea kiinnostavaa eri järjestelmistä. Tämä ei kuitenkaan yleensä toimi, koska eri järjestelmien elementit eivät toimi erillään ja niiden on oltava yhteensopivia keskenään. Kaikki lisäykset tai muutokset järjestelmään tulee tehdä kokonaisvaltaisesti.

Tästä syystä näemme joskus ristiriitaisia elementtejä eri menetelmissä; jokin toimii hyvin yhdessä järjestelmässä ja sen vastakohta toimii hyvin toisessa järjestelmässä. Yksittäinen elementti ei ole sinänsä oikea tai väärä.

Turvallisin tapa on valita projektille metodologia, räätälöidä sitä ja lisätä siihen sitten varovasti uusia elementtejä koko järjestelmän johdonmukaisuus huomioiden.

Esimerkki: Prosessinvastainen lähestymistapa

Yksi parhaimmista ketterien menetelmien ansioista on kiinnittää huomio ihmisnäkökulmaan. Agile Manifesto antaa enemmän arvoa yksilöille ja vuorovaikutuksille kuin prosesseille ja työkaluille, vaikka tämä ei välttämättä ole oikeudenmukainen vertailu. Lähes kaikissa menetelmissä todetaan, että ihmisnäkökulma on tärkeä, mutta todellinen ero Agilessa on, että ihmisnäkökulma on prosessiin sisäänrakennettu, eikä se ole vain yksinkertainen ehdotus. Joten kyse ei ole ihmisnäkökulman ja prosessien välisestä kilpailusta, vaan pikemminkin tapa, miten ihminen näkyy järjestelmässä.

On selvää, että jotkut yrittävät korvata ihmisnäkökulman lisäämällä hienostuneempia prosesseja, mutta se on vain väärää toimintaa. Ja päinvastainen on myös: prosessien korvaaminen ihmisnäkökulmalla ei myöskään toimi hyvin.

Esimerkki: Projektihallinnan tarvittavat aihealueet

Kun tarkastellaan projektihallinnan aihealueita, täytyy olla varovainen, ettei jokin alue unohdu. Mitä ne aihealueet sitten ovat? Jos katsotaan projektihallinnan tärkeimpiä metodeja ja lähestymistapoja, saadaan erilaisia vastauksia; Ja mikään niistä ei ole koko totuus.

Prince2 -teemat ovat aihealueita, mutta vain niitä, joilla on avainrooli metodologiassa. Muihin aihealueisiin vain viitataan.

PMBOK®-opas ei ole metodologia vaan se pitää ymmärtää projektihallinnan kymmenenä aihepiirinä. Nämä aihepiirit heijastavat PMBOK®-oppaan näkökulmaa projektinhallintaan sen sijaan, että opas tarjoaisi puhtaan neutraalin näkökulman (toki voidaan kysyä, että onko neutraalia näkökulmaa olemassakaan). Esimerkiksi inhimillinen ulottuvuus ei saa paljoakaan huomiota PMBOK®-oppaassa.

Hyvä tietolähde projektihallinnan aihealueiden ymmärtämiseksi on ICB, vaikka se ei niinkään keskity aihealuesiin, vaan niiden vaatimiin osaamisiin. ICB ei tarjoa suoraa yhteyttä aihealueisiin, mutta kylläkin auttaa tunnistamaan niitä.

NUPP ei luettele aihealueita ennen kaikkea koska NUPP on metajärjestelmä ja koska aihealueiden luokittelu riippuu projektityypistä; esimerkiksi rutiininomainen rakennusprojekti saattaa vaatia erilaisen näkökulman kuin luova tutkimusprojekti.


Kielikäännös: Jukka Mäki


▼ PDF