NUPPNUP1NUP2NUP3NUP4NUP5NUP6

Tavoittele tuloksia ja totuutta

Me kaikki haluamme kuulua joukkoon. Se on taipumus, joka luo vahvoja sidoksia ja aiheuttaa ongelmia. Menetämme enemmän kuin saamme sidoksistamme. Meistä voisi tulla ammattimaisempia ja parempia asiantuntijoita, jos emme rajoittaisi identiteettiämme ja mieltymyksiämme tiettyihin ryhmiin.

Esimerkki: Agile vai vesiputousmalli

Joukko erittäin innostuneita ihmisiä, jotka olivat rohkeita kokeilemaan adaptiivisia kehitysmenetelmiä IT-kehityksessä aikana, jolloin ennakoivien lähestymistapojen käyttö oli normaalitoimintatapa, kokoontui ja kutsui lähestymistapaansa sanalla “Agile”. Tämä oli hieno aloite, joka ei rajannut mahdollisuuksia vain siihen, mikä näytti mahdolliselta. Agile-yhteisössä on edelleen paljon innostuneita ja tuloshakuisia ihmisiä, mutta valitettavasti tässä yhteisössä on myös ihmisiä, jotka tekevät Agilesta kultin ja vähättelevät muiden metodiikkojen noudattajia. Tämä aiheuttaa ongelmia useilla tavoilla, mukaan lukien seuraavat:

Tätä ilmiötä voidaan merkittävästi vähentää, tai jopa poistaa, käyttämällä termiä ‘Agile’ nimikkeenä, joka viittaa kehittämislähestymistapaan, eikä jäsenyhteisöön, ja jos jäsenet, jotka pitävät itseään uuden luojina, ongelmanratkaisijoina ja johtajina alkavat nähdä Agilen työkaluna eikä identiteettinä.

Oikeat ammattilaiset eivät taistele Agilen tai vesiputousmallin paremmuudesta.

Esimerkki: PRINCE2® vai PMBOK®-opas

Monet projektihallinnan ammattilaisista assosioivat itsensä joko PRINCE2®:een tai PMBOK®-oppaaseen (yleensä maantieteellisen sijaintinsa vuoksi) eivätkä tunne toista. Meillä kaikilla voi olla tietyt preferenssimme, mutta on parempi tutustua niihin kaikkiin ja siten laajentaa näkökulmaamme ja mahdollisuuksiamme.

Todellinen ammattilainen on avoin kaikille ideoille, etsii niitä, oppii niistä ja hyödyntää niitä tarpeen mukaan, ilman sidoksia.

Esimerkki: Jatkuva oppiminen

Kuuluminen ryhmään saattaa antaa tyydytystä yhteenkuuluvuuden tunteen vuoksi, mutta tämä ei pakota oppimaan, ja joskus jopa lannistaa oppimasta, koska on pelko ryhmään kuulumisen menettämisestä. Riippumattomana asiantuntija joutuu täyttämään tuon aukon oppimisella, jatkuvalla oppimisella.

Se, mihin uskomme tänään, ei ole totuus. Se on vain paras ymmärryksemme tähän mennessä, ja sitä on parannettava joka päivä. Jotain on pielessä, ideamme ovat täsmälleen samoja kuin muutama vuosi sitten. Tämä koskee myös NUPP:a jos asiat nähdään muutaman vuoden kulutta samoin kuin tänään, on syytä alkaa epäillä oppimista.

Esimerkki: Avoimuus

Eri mieltä ollessasi varmista, että kohdistat vastalauseesi asiaan, ei henkilöön. Näin menetellen vähennämme mahdollisia jännitteitä. Samaan tapaan, kun jos joku on eri mieltä kanssasi, yritä olla ottamatta sitä henkilökohtaisesti, vaan pikemminkin ota se keskusteluna ajatuksistasi ja pysy avoimena tälle keskustelulle. Älä kuuntele vastataksesi, vaan kuuntele ymmärtääksesi; ja työskentele yhdessä idean parantamiseksi.

Jotkut saattavat tarkoituksella kohdentaa kommenttinsa henkilöön asian sijaan. Tällöin tulee auttaa tuota henkilöä keskittymään itse asiaan, ei henkilöön. Koko keskustelu tulee pyrkiä käymään tässä hengessä.


Kielikäännös: Jukka Mäki


▼ PDF