NUPPNUP1NUP2NUP3NUP4NUP5NUP6

“НУПП ” је скраћеница од „Nearly Universal Principles of Projects“ тј. означава збир “скоро универзалних принципа пројеката”: оних које би било добро следити у свим пројектима, без обзира на методологије и приступе које у њима употребљавамо, како би постигли максимални успех. Сваки од расположивих ресурса и метода за спровођење пројеката почива на НЕКИМ од ових “НУП”-ова (скоро универзалних принципа). Ипак, следеће ствари треба имати на уму:

“НУП ”ови су компатибилни са свим важним методима, системима, ресурсима и фрамеwорк-овима као што су: PRINCE2®, PMBOK® Guidе, p3.express, PM², DSDM®, XP, и Scrum. Додуше , може се десити да нису компатибилни са одређеним интерпретацијама ових система, и управо у тим случајевима “НУП”ови треба да охрабре практичаре да преиспитају те интерпретације.

“НУПП” је збир следећих “НУП”ова:


Превео: Vladimir Majstorovic


▼ PDF