NUPPNUP1NUP2NUP3NUP4NUP5NUP6

Husk at en kjede kun er så sterk som det svakeste ledd

Det er ulike domener i prosjekter, og de trenger alle oppmerksomhet. Vi må ha et helhetlig perspektiv på prosjektet. Å være oppmerksom på et tilsynelatende viktig domene (f.eks. tid) er ikke nok, fordi alle domener virker sammen, og de fungerer ikke skikkelig med mindre de alle får tilstrekkelig oppmerksomhet.

Eksempel: Alt for å rekke tidsfristen!

La oss si at du bygger noe for de olympiske leker. Det har en absolutt deadline, noe som gjør tidsstyringen svært viktig. Men er det riktig å bare tenke på tid?

Hva om kvaliteten er så lav at det nødvendiggjør gjentagende arbeid etter en stund. Det ville påvirke tiden, så dermed er både tid og kvalitet viktig. Du kan ha en fancy hage som er beskrevet i den opprinnelige definisjonen av prosjektet, men du vet at hvis det ikke er nok tid, kan du hoppe over det og bare dekke det til med gress, så lenge du har vurdert denne muligheten i tide og er forberedt på den. Dermed er håndtering av omfang også viktig. Nå har vi omfang, tid og kvalitet som domener i sentrum av vår oppmerksomhet.

Etter hvert som du opparbeider deg erfaring, legger du merke til at hvert enkelt domene i prosjektet bidrar til tidsstyring, og du kan ikke møte fristen med et akseptabelt nivå av sikkerhet, med mindre du tar hensyn til alle domener.

Eksempel: Cherry picking

Når folk står overfor en rekke metoder, begynner de ofte å favorisere noen av dem og lage en blanding av alt som synes interessant fra forskjellige rammeverk. Dette fungerer vanligvis ikke, fordi elementene ikke virker isolert og må være kompatible med hverandre. Eventuelle tillegg eller endringer i et rammeverk bør gjøres fra et helhetlig synspunkt.

Derfor ser vi noen ganger motstridende elementer i forskjellige metoder. Noe fungerer godt i ett system, og det motsatte virker godt i et annet system. Det enkelte elementet er ikke riktig eller feil på egen hånd.

Den sikreste tilnærmingen er å velge en metodikk for prosjektet, skreddersy det og legge til nye elementer ved å vurdere konsistensen av hele systemet.

Eksempel: Anti-prosess tilnærming

En av de beste tingene Agile metoder har gjort er å trekke oppmerksomhet på menneskelige aspekter. Agile Manifesto gir mer verdi til enkeltpersoner og samspill, i forhold til prosesser og verktøy, selv om dette kanskje ikke er en rettferdig sammenligning. Nesten alle metoder sier at menneskelige aspekter er viktige, og den virkelige forskjellen med Agile metoder er at menneskelige aspekter er en integrert del av deres prosesser, snarere enn et forslag. Så, det handler ikke om konkurranse mellom menneskelige aspekter og prosesser, men snarere om hvordan menneskelige aspekter sees på i systemet.

Det er ingen tvil om at noen mennesker prøver å erstatte de menneskelige aspektene ved å ha mer sofistikerte prosesser, men det er et misgrep. Selv det omvendte eksisterer: folk som prøver å erstatte prosesser med menneskelige aspekter, som heller ikke fungerer så bra.

Eksempel: Dette er alle domenene du trenger

Når du tenker på domener, bør du være påpasselig så du ikke går glipp av noen. Men, hva er egentlig de mest kjente domenene? Hvis du sjekker de grunnleggende rammeverkene, vil du finne forskjellige svar; og likevel er ingen av dem den hele og fulle sannheten.

PRINCE2®-temaer er domener, men det er bare de domenene som spiller en nøkkelrolle i metodikken. De andre domenene er bare underforstått.

PMBOK® Guide er ikke en metodikk og kan formulere det mye bedre med de ti kunnskapsområdene. Imidlertid er disse tolkninger av alle domener basert på PMBOK®Guides perspektiv på prosjektet, i stedet for en nøytral (ikke at det nødvendigvis er et nøytralt perspektiv). For eksempel får menneskelige aspekter ikke mye oppmerksomhet i PMBOK® Guide.

En god kilde til informasjon om domenene er ICB. Det handler imidlertid ikke om domenene, men om kompetansene som kreves i prosjektet. De har ikke et en-til-en-forhold med domenene, men det hjelper mye å identifisere dem.

Det er ingen liste over domener i NUPP, hovedsakelig fordi det er et meta-system i stedet for et system, og også fordi kategoriseringen av domenene avhenger av typen prosjekt og dets miljø. Et rutinemessig byggeprosjekt kan for eksempel kreve et annet perspektiv enn et kreativt forskningsprosjekt.


▼ PDF