Nearly Universal Principles of Projects

NUPP is een verzameling van Nagenoeg Universele Project Principes: die principes waar we goed aan zouden doen om ze in elk project te volgen, welke methodologie of benadering er ook wordt gebruikt. Ze hebben tot doel om de kans op slagen van het project te maximaliseren.

Elk van de beschikbare bronnen en methoden voor het uitvoeren van projecten steunt op sommige van deze NUP’s (Nagenoeg Universele Principes). De volgende punten moeten hierbij echter in gedachten gehouden worden:

NUPP is compatibel met alle veelgebruikte methoden, systemen, bronnen, en frameworks zoals PRINCE2®, PMBOK® Guide, P3.express, PM², DSDM®, XP, en Scrum. Mogelijk is NUPP echter in contradictie met een interpretatie van één van deze systemen, en hier wordt de gebruiker aangemoedigd om zijn/haar interpretatie te heroverwegen.

NUPP is een verzameling van de volgende NUP’s:

discussion icon NUPP is open-source en gratis gepubliceerd onder een Creative Commons licentie.

discussion icon Deel uw mening of stel vragen op deze LinkedIn-pagina.

discussion icon Geschreven door: Nader K. Rad

discussion icon Vertaald door: Damien Camerman

discussion icon Bijdragers aan deze vertaling: Elke Spinnewyn

discussion icon NUPP in een afdrukbare versie - ook converteerbaar tot een pdf.