Nearly Universal Principles of Projects

NUPP شامل مجموعه‌ اصولی است که برای کسب بهترین نتیجه-ممکن در پروژه ها باید به بهترین شکل ممکن آنها را بکار گرفت، صرفنظر از اینکه کدام متدولوژی‌ یا رویکرد در مدیریت پروژه استفاده میکنیم.

هریک از منابع در دسترس (اعم از نیروی انسانی و متریال و ماشین‌آلات) و متدهای اجرای پروژه به برخی از این اصول NUP (Nearly Universal Principles of Projects) متکی هستند. بااین‌حال، میبایست نکات زیر نیز در نظر گرفته شود :

NUPP با همه متدها، سیستم‌ها، منابع و چارچوب‌های اصلی نظیر PRINCE2®, PMBOK® Guide, P3.express, PM², DSDM®, XP, Scrum سازگار است. اگرچه ممکن است با تفسیر خاصی از این سیستم‌ها سازگار نباشد. اینجاست که NUPP متخصصین را به تجدید نظر در تفسیرهای خود ترغیب می‌کند.

NUPP مجموعه‌ای از NUP های زیر است:

discussion icon استاندارد NUPP به طور رایگان و متن باز با مجوز Creative Commons منتشر شده است.

discussion icon برای تبادل نظر در مورد در مورد استاندارد به این صفحه لینکدین مراجعه کنید.

discussion icon نویسنده: نادر خرمی راد

discussion icon مترجم: مهرزاد منصورزاده

discussion icon تمام محتوای استاندارد در یک صفحه، مناسب برای پرینت و ساخت PDF.